19-08-2019

thanh lý bàn bi a

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Tuyên Quang

BẢNG GIÁ THÔNG TIN - QUẢNG CÁO NĂM 2015

I. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

 

1. Quảng cáo bằng hình ảnh động (TVC)

 

Thời gian Thời điểm Đơn giá 1 giây (đơn vị: VNĐ)
Từ 5h30` - trước 7h

Ngoài phim và giải trí

Trước, trong phim và giải trí

90.000

100.000

Từ 7h - trước 11h10`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

90.000

100.000

Từ 11h10` - trước 12h30`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

100.000

120.000

Từ 12h30` - trước 16h30`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

90.000

110.000

Từ 16h30` - trước 18h Ngoài phim và giải trí 90.000
Từ 18h - trước 19h40`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

100.000

130.000

Từ 19h40` - trước 21h30`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

140.000

150.000

Từ 21h30` - trước 22h40`

Ngoài phim và giải trí

Trong phim và giải trí

130.000

140.000

Từ 22h40` - trước 23h30` Ngoài phim và giải trí 100.000

 

 

2. Phóng sự truyền hình giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp

 

Khung giá dưới đây áp dụng cho các phóng sự giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp có thời lượng từ 2 phút trở lên; trường hợp có thời lượng dưới 2 phút được tính bằng 50% đơn giá quảng cáo và phát sóng cùng thời điểm quy định tại Mục 1.

 

Thời gian Thời điểm Đơn giá 1 phút (đơn vị: VNĐ)
Từ 5h30` - trước 11h Ngoài phim và các chuyên mục 500.000
Từ 13h30` - trước 18h Ngoài phim và các chuyên mục 500.000
Từ 19h40` - trước 21h30` Ngoài phim và các chuyên mục 1.500.000
Từ 21h30` - trước 23h30` Ngoài phim và các chuyên mục 1.000.000

 

 

3. Quảng cáo bằng chữ và lời (không phát trong chương trình phim truyện và giải trí)

 

a. Quảng cáo mang tính kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng, thông báo thành lập doanh nghiệp...

 

Thời gian Thời điểm Đơn giá 1 giây (đơn vị: VNĐ)

Từ 5h30` - trước 6h

Từ 6h - trước 8h

Từ 8h - trước 11h

Từ 12h30` - trước 18h10`

 

 Ngoài phim và giải trí

 

20.000

Từ 19h40` - trước 20h15`

Từ 21h30` - trước 22h

Ngoài phim và giải trí

25.000

Từ 22h - trước 23h

Ngoài phim và giải trí

20.000

 

 

b. Tin buồn, lời cảm ơn, tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp

 

- Tin buồn chỉ phát sóng vào các buổi: 8h, 12h30`, 18h và 23h30`; đơn giá: 300.000 đồng/lần phát sóng (nội dung phát sóng theo mẫu quy định của Đài).

 

- Lời cảm ơn, tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp phát sóng vào các buổi: 8h, 12h30`, 18h, 19h40`, 23h30; đơn giá: 10.000 đồng/giây (nếu phát sóng từ lần thứ hai trở lên thì đơn giá từ lần thứ 2 được tính bằng 50% của lần đầu phát sóng).

 

Lưu ý: Tất cả các thông tin, quảng cáo bằng chữ và lời quy định tại Mục 3  mức thu phí thấp nhất bằng 30 giây/lần phát sóng.

 

 

4. Thông tin bằng hình thức chạy chữ dưới chân màn hình

 

Thời gian Thời điểm Đơn giá 1 giây (đơn vị: VNĐ)
Từ 17h15` - trước 18h30` Trong phim và giải trí 15.000
Từ 20h15` - trước 20h45` Trong chương trình giải trí 15.000
Từ 21h45` - 23h Trong chương trình phim truyện 12.000

 

 

II. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH

 

Thời gian Thời điểm Đơn giá 1 giây (đơn vị: VNĐ)

Từ 6h30` - trước 8h

Từ 18h - trước 19h30`

Trước và trong chương trình địa phương

10.000

 

 

III. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP (Địa chỉ truy cập: http://tuyenquangtv.vn)

 

Vị trí Kích thước

Mô tả

(số kB)

Đơn giá 1 ngày (đơn vị: VNĐ)
Top banner (trang chủ) 970 x 60 100 200.000
Banner trung tâm (trang chủ) 664 x 60 20 250.000
Banner bên phải phía trên (tất cả các trang) 300 x 200 30 300.000
Banner bên phải phía dưới (tất cả các trang) 300 x 200 30 300.000
Banner chân trang bên phải (trang chủ) 300 x 200 30 150.000

 

Chú ý: 01 banner được kèm theo 01 text link; nếu trên cùng 01 banner khách hàng yêu cầu có liên kết từ 02 text link trở lên thì đơn giá từ text link thứ hai được tính bằng 1/5 đơn giá của banner có gắn text link đầu tiên.

 

 

IV. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Tỷ lệ giảm giá, hoa hồng, thưởng khuyến khích của các hợp đồng quảng cáo

 

1.1. Giảm giá

 

- Giá trị hợp đồng từ 50 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng là 10%

- Giá trị hợp đồng từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng là 12%

- Giá trị hợp đồng từ 100 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng là 15%

- Giá trị hợp đồng từ 150 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng là 17%

- Giá trị hợp đồng từ 200 triệu đồng đến dưới 350 triệu đồng là 20%

- Giá trị hợp đồng từ 350 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 25%

- Giá trị hợp đồng từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là 28%

- Giá trị hợp đồng từ 1 tỷ đồng trở lên là 35%

 

1.2. Hoa hồng

 

Các chủ thông tin, quảng cáo được hưởng tiền hoa hồng khi đã thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng và không chọn hình thức giảm giá trên hợp đồng. Mức trích hoa hồng bằng 5% tổng giá trị của hợp đồng; áp dụng cho những hợp đồng ít nhất là 5 triệu đồng và không quá 20 triệu đồng (nếu là cá nhân thì phải khấu trừ thuế thu nhập).

 

1.3. Thưởng khuyến khích

 

- Các đơn vị, công ty quảng cáo ký hợp đồng nguyên tắc, nếu thanh toán số tiền quảng cáo tháng trước, trước ngày 5 tháng sau thì được thưởng khuyến khích trị giá bằng 01 spots 15``/100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) thực tế thanh toán.

 

- Trường hợp khách hàng thực hiện vượt giá trị hợp đồng nguyên tắc đã ký sau khi đã trừ giảm giá chiết khấu sẽ được thưởng thêm số spots quảng cáo giá trị tương đương 10% phần giá trị vượt hợp đồng đó (với điều kiện khách hàng thanh toán hết số tiền quảng cáo trong năm, chậm nhất đến hết tháng 1 của năm sau).

 

- Đối với cán bộ, viên chức trong Đài PT-TH Tuyên Quang (trừ các thành viên Ban Quản lý thu của Đài) khi khai thác ký kết các hợp đồng quảng cáo từ 5 triệu đồng trở lên được trích thưởng khuyến khích bằng 10% giá trị hợp đồng sau khi trừ: Các khoản thuế, tỷ lệ giảm giá, hoa hồng (số tiền 10% này chỉ được nhận sau khi khách hàng đã hoàn thành các thủ tục thanh toán).

 

2. Các quy định khác

 

- Đơn giá phát sóng quảng cáo trên VTV1 được áp dụng bằng đơn giá phát sóng quảng cáo trên TTV; giờ phát sóng được Ban Giám đốc quyết định cụ thể cho từng hợp đồng hoặc lịch phát sóng.

 

- Các đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang (doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền thuộc tỉnh Tuyên Quang cấp) khi tham gia thông tin, quảng cáo thì đơn giá được áp dụng bằng 70% đơn giá thông tin, quảng cáo từng thời điểm (trừ điểm b, Mục 3, Khoản I).

 

- Các sản phẩm quảng cáo như băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da không quảng cáo vào các giờ 11h50`, 18h và 20h hàng ngày.

 

- Không phát sóng quảng cáo trong các chương trình thời sự; chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các sự kiện chính trị đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc.

 

- Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, đối với các hợp đồng đã ký năm 2014 thực hiện trong hai năm 2014 và 2015 được áp giá của năm 2014.

 

- Căn cứ tình hình thực tế, Đài PT-TH Tuyên Quang xem xét điều chỉnh bảng giá Thông tin - Quảng cáo sau 6 tháng hoặc 1 năm thực hiện (những trường hợp đặc biệt mang lại lợi ích cho Đài, Ban Giám đốc sẽ quyết định)./.

 

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.