19-08-2019

thanh lý bàn bi a

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Long

             UBND TỈNH VĨNH LONG                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 664 /PTTH                                     Vĩnh Long, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

 

BẢNG GIÁ THÔNG BÁO NĂM 2015

(Áp dụng kể từ ngày 01/01/2015)

  1. Chi phí phát sóng thông báo:

 

 

Thời điểm

thông báo

 

Thời gian

Đơn vị HCSN

trong tỉnh

Vĩnh Long

 

Đơn vị HCSN

các tỉnh khác

 

Công ty,

các đơn vị khác

Giữa phim 8h30 (T2-T7)

8h40-9h50

2.500

7.500

10.000

Sau phim 13h00

13h45

3.000

9.000

12.000

Giữa phim 14h00

14h05-14h40

2.500

7.500

10.000

Giữa phim 15h00 (T2-T6)

15h05-15h55

2.500

7.500

10.000

Sau phim 15h00

16h00

1.000

3.000

4.000

Sau Thời sự Vĩnh Long

19h00

20.000

60.000

80.000

 

 

ĐVT: VNĐ/âm đọc

Thông báo mang tính kinh doanh, quảng cáo (Khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ…) được tính theo thời lượng và áp dụng theo bảng giá quảng cáo của kênh THVL1 có giá trị hiện hành.

 

  1. Chi phí thực hiện phim thông báo:

* Đơn vị hành chính sự nghiệp: (trong và ngoài tỉnh)

Không làm bảng chữ :   50.000đ.

 Làm bảng chữ           : 100.000đ/màn hình.

 * Công ty, đơn vị khác:

 Không làm bảng chữ : 150.000đ.

 Làm bảng chữ           : 300.000đ/màn hình.

 Các đơn giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.

Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

                                                                                                                         GIÁM ĐỐC (Đã ký)

                                                                                                                         Lê Quang Nguyên

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Long

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Long

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Long

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.