19-08-2019

thanh lý bàn bi a

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Phúc

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Vĩnh Phúc

BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2014

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VĨNH PHÚC

(Thực hiện từ ngày 01 /01/2014; xuất hoá đơn tính thuế trực tiếp)

I. QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH

1. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh với nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam ngoài tỉnh Vĩnh Phúc

                                                                                                                     Đơn vị tính: VNĐ/lần.

Mã giờ

Chương trình quảng cáo

Thời gian

Đơn giá

10"

15"

20"

30"

A

TRUYỀN HÌNH BUỔI SÁNG

A01

Sau thời sự sáng VP

06h00 - 06h30

600.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

A02

Giữa hai chuyên mục

06h30 - 07h00

300.000

800.000

1.000.000

1.200.000

A03

Trước, sau phim và giải trí sáng 1

07h00 - 07h45

500.000

900.000

1.200.000

1.800.000

A04

Trong phim và giải trí sáng 1

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

A05

Giữa hai chuyên mục

07h45 - 08h00

300.000

800.000

1.000.000

1.200.000

A06

Trước, sau phim và giải trí sáng 2

08h00 - 08h45

500.000

900.000

1.200.000

1.800.000

A07

Trong phim và giải trí sáng 2

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

A08

Giữa hai chuyên mục

08h45 - 10h00

300.000

800.000

1.000.000

1.200.000

A09

Trước, sau phim và giải trí sáng 3

 10h00 - 11h30

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

A10

Trong phim và giải trí sáng 3

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

B

TRUYỀN HÌNH BUỔI TRƯA

B01

Sau thời sự  trưa VP

11h30-12h00

1.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

B02

Trước, sau phim và giải trí trưa

12h00-14h00

1.200.000

2.500.000

3.000.000

3.600.000

B03

Trong phim và giải trí trưa

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

C

TRUYỀN HÌNH BUỔI CHIỀU

C01

Trước, sau phim và giải trí chiều 1

14h00 - 14h45

 

500.000

900.000

1.200.000

1.800.000

C02

Trong phim và giải trí chiều 1

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

C03

Giữa hai chuyên mục

14h45 - 16h00

300.000

800.000

1.000.000

1.200.000

C04

Trước, sau phim và giải trí chiều 2

16h00 - 16h45

500.000

900.000

1.200.000

1.800.000

C05

Trong phim và giải trí chiều 2

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

C06

Giữa hai chuyên mục

16h45 - 18h00

300.000

800.000

1.000.000

1.200.000

C07

Trước, sau phim và giải trí chiều 3

18h00-18h45

2.000.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

C08

Trong phim và giải trí chiều 3

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

D

TRUYỀN HÌNH BUỔI TỐI

D01

Trước thời sự Đài THVN

18h50-20h30

2.000.000

4.200.000

4.800.000

5.400.000

D02

Sau thời sự Vĩnh Phúc, sau Bản tin dự báo thời tiết Vĩnh Phúc

3.000.000

6.000.000

6.500.000

8.000.000

D03

Giữa hai chuyên mục

20h30 - 21h00

2.000.000

4.200.000

4.800.000

5.400.000

D04

Trước, sau phim và giải trí tối 1

21h00 - 21h45

2.500.000

5.400.000

6.000.000

7.200.000

D05

Trong phim và giải trí tối 1

5.400.000

6.000.000

7.200.000

8.500.000

D06

Giữa hai chuyên mục

21h45 - 22h00

1.500.000

2.400.000

3.000.000

3.600.000

D07

Trước, sau phim và giải trí tối 2

22h00-22h45

2.000.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

D08

Trong phim và giải trí tối 2

2.500.000

3.600.000

4.000.000

4.800.000

D09

Trước Bản tin cuối ngày

23h50

1.000.000

1.200.000

1.300.000

1.500.000

 E

TRUYỀN HÌNH BUỔI ĐÊM

E09

Trước, sau, trong phim và giải trí đêm

00h00 - 06h00

300.000

400.000

500.000

600.000

G

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP

G01

Trước, sau chương trình truyền hình trực tiếp

00h00-24h00

4.000.000

6.500.000

7.500.000

9.500.000

G02

Trong chương trình truyền hình trực tiếp

6.000.000

7.500.000

9.500.000

11.000.000

H

PHÓNG SỰ DOANH NGHIỆP TỰ GIỚI THIỆU TRÊN TRUYỀN HÌNH

Đơn giá/1 phút

Từ 2 - dưới 5 phút

Từ 5 - 10 phút

H01

Phát sóng buổi đêm

00h00-06h00

500.000

300.000

H02

Phát sóng buổi sáng, buổi chiều

06h00-18h00

1.500.000

1.000.000

H03

Phát sóng buổi tối

18h00 - 24h00

3.000.000

2.000.000

I

QUẢNG CÁO DƯỚI HÌNH THỨC IN LOGO VÀ CHẠY POP UP (Thời lượng 05 giây)

I01

Buổi đêm

00h00-06h00

300.000

I02

Buổi sáng, trưa, chiều, tối

06h00-24h00

500.000

 

QUẢNG CÁO LỜI CHỮ

Đơn giá/1 phút

K

Lời cảm ơn, rơi giấy tờ, nhắn tin...

Thông tin kinh tế, QC sản phẩm

K01

Buổi sáng

07h00

400.000

1.000.000

K02

Buổi trưa

12h00

400.000

1.300.000

K03

Buổi tối

19h00 - 24h00

400.000

1.600.000

               

*Ghi chú: Các TVC quảng cáo được áp dụng theo quy chuẩn băng: 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây. Các TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo giá của mức chuẩn cao hơn  kế tiếp.

2. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước có trụ sở đóng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp trong tỉnh Vĩnh Phúc

- Đơn giá quảng cáo mã giờ từ A01 đến H03 được áp dụng bằng 50% đơn giá quảng cáo từng thời điểm phát sóng.

II. QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH 

Mã giờ

Chương trình quảng cáo

 

Thời gian

Đơn giá/1 phút

Lời cảm ơn, rơi giấy tờ, nhắn tin…

Thông tin kinh tế, QC sản phẩm...

Trước, sau, trong CT phát thanh trực tiếp

L01

Buổi sáng: - Sau bản tin thời sự

                   - Trước, sau giải trí

05h00-06h00

 

300.000

 

1.000.000

 

1.800.000

L02

Buổi trưa:  - Sau bản tin thời sự

                    - Trước, sau giải trí

11h00-12h00

 

300.000

 

1.000.000

 

1.800.000

L03

Buổi chiều:

- Sau bản tin thời sự , sau dự báo thời tiết VP

- Trước, sau giải trí

17h00-18h00

 

300.000

 

1.000.000

 

1.800.000

III. QUẢNG CÁO TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP 

Vị trí

Mô tả

Đơn giá ảnh tĩnh
(VND/tháng)

Đơn giá ảnh động
(VND/tháng)

Kích thước
(pixels)

Số lượng chia sẻ

Giá độc quyền

Giá chia sẻ

Giá độc quyền

Giá chia sẻ

Top Baner 1

660x100

2

2.000.000

1000.000

2.500.000

1.250.000

Top Baner 2

660x100

2

1.500.000

750.000

2.000.000

1000.000

Top Baner 3

660x100

2

1.500.000

750.000

2.000.000

1000.000

Top Baner 4

660x100

2

1.500.000

750.000

2.000.000

1000.000

Top Baner 5

660x100

2

1.500.000

750.000

2.000.000

1000.000

Right Logo 1

300x200

2

2.000.000

1000.000

2.500.000

1.250.000

Right Logo 2

300x200

2

1.000.000

500.000

1.500.000

750.000

Right Logo 3

300x200

2

1.000.000

500.000

1.500.000

750.000

Right Logo 4

300x200

2

1.000.000

550.000

1.500.000

750.000

Right Logo 5

300x200

2

1.000.000

500.000

1.500.000

750.000

Right Video clip

300x200

1

3.000.000

1. Quy định chung:

- Chế độ chia sẻ 2-random: Luân phiên xuất hiện 02 công ty cùng một vị trí, mỗi logo/banner xuất hiện 15 giây.

- Chi phí thiết kế :

          + Logo/banner gif động: 200.000 VNĐ/logo hoặc banner;

          + Logo/banner flash: 500.000 VNĐ/logo hoặc banner.

- Chi phí viết bài PR:

          + Viết tin PR: 500.000 VNĐ/tin (không quá 300 từ).

          + Viết bài PR: 1000.000 VNĐ/bài (không quá 1.500 từ).

2. Yêu cầu kỹ thuật đối với Logo/Banner:

- Các Logo tối đa 3 frame, xuất hiện không quá 15 giây.

- Logo/banner/bài viết hoàn chỉnh phải gửi đến Đài PT-TH Vĩnh Phúc trước 3 ngày kể từ ngày đưa logo/banner lên website.

3. Quyền lợi của khách hàng:

- Khách hàng đăng ký quảng cáo có thời hạn 03 tháng được miễn phí thêm 01 tháng.

IV. GIÁ DỊCH VỤ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

1. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

a) Thực hiện sản xuất phim quảng cáo

- Thời lượng 15"  :              5.000.000 đồng

- Thời lượng 30"  :              6.000.000 đồng

- Thời lượng từ 1’-dưới 2’: 7.000.000 đồng

b) Thực hiện sản xuất phóng sự, tự giới thiệu

  - Thời lượng từ 2 - dưới 5`:   3.000.000 đồng/phút

  - Thời lượng từ 5 -10 phút  : 2.500.000 đồng/phút

c) Thực hiện sản xuất phóng sự tài liệu, khoa giáo

-Thời lượng  từ 10 - dưới 15 phút   :  5.000.000 đồng/phút.

- Thời lượng từ 15 đến dưới 20 phút : 4.000.000 đồng/phút.

- Thời lượng từ 20 đến  30 phút :       3.000.000 đồng/phút.

d) Thực hiện sản xuất quảng cáo dạng tin tức

- Thời lượng tối đa 1 phút: 3.000.000 đồng

e) Công in sang - chuyển hệ

- In sang phát thanh: 3.000 đồng/phút, mức thu thấp nhất 100.000 đồng/lần in.

- In sang + chuyển hệ truyền hình: 7.000 đồng/phút, mức thu thấp nhất 200.000 đồng/lần.

* Ghi chú: - Giá trên chỉ thực hiện khi quay hình trong thành phố Vĩnh Yên; nếu quay hình ngoài thành phố Vĩnh Yên,  mức thu  theo giá thỏa thuận với khách hàng. Trường hợp khách hàng đã có băng tư liệu  đẩy đủ thì được giảm 30% đơn giá.

2. DỊCH VỤ PHÁT THANH

a) Thực hiện sản xuất mẫu quảng cáo

- Thời lượng 30"  : 2.000.000 đồng

- Thời lượng 60"  : 2.500.000 đồng

b) Thực hiện sản xuất quảng cáo tự giới thiệu

- Thời lượng tối đa 2 phút:  1.500.000 đồng/phút

V. GIẢM GIÁ TRÊN ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH VĨNH PHÚC

Quy định về chiết khấu giảm giá và % hoa hồng đối với các sản phẩm quảng cáo trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp: 

Mức

Giá trị hợp đồng thực hiện

Tỷ lệ giảm (%)

Mức 1

   Từ        5  triệu đồng    đến     10  triệu đồng

10%

Mức 2

   Trên    10  triệu đồng    đến     50  triệu đồng

11%

Mức 3

   Trên    50  triệu đồng    đến   100  triệu đồng

12%

Mức 4

   Trên  100  triệu đồng    đến   150  triệu đồng

14%

Mức 5

   Trên  150  triệu đồng    đến   200  triệu đồng

17%

Mức 6

   Từ    200  triệu đồng    trở lên

20%

VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Ưu tiên cho khách hàng ký hợp đồng dài hạn; có doanh số lớn; tùy vào thời điểm và từng trường hợp cụ thể, Phòng Dịch vụ và Quảng cáo sẽ trình Giám đốc Đài xem xét quyết định.

- Đối với hình thức hỗ trợ tuyên truyền, tùy từng kế hoạch cụ thể, đơn vị tham mưu sẽ trình Giám đốc Đài xem xét quyết định. 

VII. ĐỘ PHỦ SÓNG

- Truyền hình: Kênh truyền hình Vĩnh Phúc phát sóng 24 giờ/ngày trên vệ tinh Vinasat-2, phủ sóng toàn quốc và một số nước trên thế giới như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia…

- Phát thanh: Tần số phát sóng phát thanh 100,7 MHz; phủ sóng 100% các các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận.

* Địa chỉ liên hệ:  Phòng Dịch vụ và Quảng cáo, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc.

 Số 2, đường Kim Ngọc, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- ĐT: (0211) 6.250.532  -  Fax: (0211) 6. 250.532   - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- MST: 2500163366      -  Số tài khoản: 3713.2.1044550, tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc.

Quy định này áp dụng từ ngày 01/01/2014 và thay thế cho các quy định trước đây về thông tin - quảng cáo.

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.