19-08-2019

thanh lý bàn bi a

Bảng giá quảng cáo đài tiếng nói Việt Nam

Bảng giá quảng cáo đài tiếng nói Việt Nam

Bảng giá quảng cáo VOVGT

Bảng giá quảng cáo và tài trợ trên kênh VOV giao thông 

Dưới đây là bản báo giá chính thức theo quy định của Đài tiếng nói Việt Nam.
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với VOVAD.VN để có mức chiết khấu tốt nhất.

1. Bảng giá quảng cáo

Khung chương trìnhĐơn giá (VNĐ)
(áp dụng từ 01/05/2013)
Thời lượng 30sThời lượng 45sThời lượng 60s
MC đọc trực tiếpSpot dựng sẵnMC đọc trực tiếpSpot dựng sẵnMC đọc trực tiếpSpot dựng sẵn
GIỜ CAO ĐIỂM 10,000,000 4,500,000 10,000,000 6,750,000 10,000,000 9,000,000
Ngoài
GIỜ CAO ĐIỂM
- 3,500,000 - 5,250,000 - 7,000,000

 

2. Bảng giá tài trợ

Khung chương trìnhĐơn giá tài trợ (VNĐ)Quyền lợi
Demo của VOV ngoài giờ cao điểmDemo của khách hàng ngoài giờ cao điểmDemo của VOVDemo của khách hàng
Chuyên mục
3 – 5 phút
8,000,000 10,000,000
 • Được quảng cáo 60 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ vào cuối chương trình.
 • Được quảng cáo 60 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ vào cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 20 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
Chương trình
10 phút
12,000,000 15,000,000
 • Được quảng cáo 60 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 2 lần vào đầu và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 20 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
 • Được quảng cáo 60 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 2 lần vào đầu và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 30 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
Chuyên mục
15 phút
15,000,000 20,000,000
 • Được quảng cáo 90 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 3 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 20 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
 • Được quảng cáo 90 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 2 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 30 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
Chương trình
30 phút
20,000,000 25,000,000
 • Được quảng cáo 120 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 3 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 30 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)
 • Được quảng cáo 120 giây sau chuyên mục;
 • Được nêu tên là nhà tài trợ 2 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình;
 • Được ưu tiên đưa tin PR sự kiện trong chương trình nếu nội dung phù hợp với tỷ lệ không quá 40 % giá trị hợp đồng ( Mỗi tin không quá 60 giây)

Ghi chú:

 • Đơn giá này áp dụng cho kênh VOV giao thông Hà Nội hoặc tp Hồ Chí Minh. Trường hợp quảng cáo, tài trợ trên cả hai kênh thì đơn giá tăng gấp đôi.
 • Quảng cáo có thời lượng lớn hơn 60 giây đơn giá sẽ tính theo tỷ lệ; Thời lượng băng quảng cáo không nhỏ quá 30 giây.
 • Trường hợp khách hàng tài trợ chuyên mục nếu không lấy quyền lợi quảng cáo, hoặc lấy quyền lợi quảng cáo nhỏ hơn thời lượng đã được quy định trong đơn giá có thể đàm phán mức giá ưu đãi tùy theo tỷ lệ, nhưng không nhỏ quá 50% so với mức giá tài trợ quy định;
 • Trường hợp khách hàng tài trợ chuyên mục phát trong giờ cao điểm, mức giá tăng thêm 25%.

  Bảng giá quảng cáo trên các hệ VOV1 – 5

  Bảng giá quảng cáo và tài trợ trên hệ VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5

  Dưới đây là bản báo giá chính thức theo quy định của Đài tiếng nói Việt Nam.
  Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với VOVAD.VN để có mức chiết khấu tốt nhất.

  KHUNG C.TRÌNH  HỆ VOV1, VOV2, VOV3  Hệ VOV4  Hệ VOV5 QUYỀN LỢI
   Khung giờ  Spot dựng sẵn ( thời lượng: 60 giây)  Spot dựng sẵn ( thời lượng: 60 giây)  Spot dựng sẵn ( thời lượng: 60 giây)
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo Từ 5h50 đến trước 9h30     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo Từ 9h30 đến trước 10h30     3,000,000    3,000,000    3,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo  Từ 10h30 đến trước 12h00     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo  Từ 12h00 đến trước 16h00     3,000,000    3,000,000    3,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo  Từ 16h00 đến trước 19h00     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo  Từ 19h00 đến trước 20h30     3,000,000    3,000,000    3,000,000  
  Quảng cáo trong Khung giờ quảng cáo  Từ 20h30 đến 24h00     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh Từ 5h50 đến trước 9h30     5,000,000    5,000,000    5,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh Từ 9h30 đến trước 10h30     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh  Từ 10h30 đến trước 12h00     5,000,000    5,000,000    5,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh  Từ 12h00 đến trước 16h00     2,000,000    2,000,000    2,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh  Từ 16h00 đến trước 19h00     5,000,000    5,000,000    5,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh  Từ 19h00 đến trước 20h30     4,000,000    4,000,000    4,000,000  
  Quảng cáo trong các chương trình phát thanh  Từ 20h30 đến 24h00     5,000,000    5,000,000    5,000,000  
  Quảng cáo Mời thầu; Thông báo đấu giá, phát mại tài sản, tuyển dụng         Đơn giá áp dụng theo thời lượng phát sóng và theo khung giờ
  Quảng cáo Rơi giấy tờ, tìm người nhà, vật thất lạc, Thi hành án  Vào các khung giờ thấp điểm        400,000     Thời lượng 1 phút/ 1 lần phát
  Tài trợ chuyên mục từ 3 – 5 phút Từ 5h50 đến trước 9h30; Từ 10h30 đến trước 12h00; Từ 16h00 đến trước 19h00; Từ 20h30 đến trước 24h00  10,000,000  10,000,000  10,000,000 Quyền lợi: 60 giây quảng cáo vào cuối chương trình ; ưu tiên đưa tin PR ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 30%
  Tài trợ chuyên mục từ 3 – 5 phút Từ 9h30 đến trước 10h30; Từ 12h00 đến trước 16h00; Từ 19h00 đến trước 20h30     8,000,000    8,000,000    8,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 2 lần vào đầu và cuối chương trình 60 giây quảng cáo vào cuối chương trình ; ưu tiên đưa tin PR ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 30%
  Tài trợ chuyên mục 10 đến 15 phút Từ 5h50 đến trước 9h30; Từ 10h30 đến trước 12h00; Từ 16h00 đến trước 19h00; Từ 20h30 đến trước 24h00  15,000,000  15,000,000  15,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 2 lần vào đầu và cuối chương trình 60 giây quảng cáo vào cuối chương trình ; ưu tiên đưa tin PR ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 30%
  Tài trợ chuyên mục 10 đến 15 phút Từ 9h30 đến trước 10h30; Từ 12h00 đến trước 16h00; Từ 19h00 đến trước 20h30  10,000,000  10,000,000  10,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 3 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình; 90 giây quảng cáo vào giữa và cuối chương trình; ưu tiên đưa tin PR ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 30%
  Tài trợ chương trình nội dung 30 phút Từ 5h50 đến 9h30; Từ 10h30 đến 12h00; Từ 16h00 đến 19h00; Từ 20h30 đến 24h00  20,000,000  20,000,000  20,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 4 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình; 120 giây quảng cáo vào giữa và cuối chương trình; ưu tiên đưa tin PR 2 lần/ 1 chương trình ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 50%
  Tài trợ chuyên mục 30 phút Từ 9h30 đến 10h30; Từ 12h00 đến 16h00; Từ 19h00 đến 20h30  15,000,000  15,000,000  15,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 4 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình; 120 giây quảng cáo vào giữa và cuối chương trình; ưu tiên đưa tin PR 2 lần/ 1 chương trình ( không quá 60 giây/ lần) nếu phù hợp nội dung; số lượng tối đa không quá 50%
  Tài trợ chương trình ca nhạc 30 phút đến 60 phút; bóng đá    15,000,000  15,000,000  15,000,000 Quyền lợi: Nêu tên đơn vị, nhãn  hàng tài trợ 4 lần vào đầu, giữa và cuối chương trình; 120 giây quảng cáo vào giữa và cuối chương trình.
  Ghi chú:
  >>> Quảng cáo có thời lượng 30 giây, 45 giây hoặc lớn hơn 60 giây đơn giá sẽ tính theo tỷ lệ; Thời lượng băng quảng cáo không nhỏ quá 30 giây.
  >>> Trường hợp khách hàng tài trợ chuyên mục nếu không lấy quyền lợi quảng cáo, hoặc lấy quyền lợi quảng cáo nhỏ hơn thời lượng đã được quy định trong đơn giá có thể đàm phán mức giá ưu đãi tùy theo tỷ lệ, nhưng không nhỏ quá 50% so với mức giá tài trợ quảng cáo
  >>> Trường hợp Khách hàng muốn độc quyền tài trợ chương trình, Giá trị Hợp đồng tăng thêm 25%.
Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.